Αν δε θέλετε να πουλήσετε τα κοσμήματά σας και χρειάζεστε άμεσα μετρητά μπορείτε να μας τα δώσετε για ενέχυρο. Αφού γίνει παρουσίας σας η εκτίμηση των κοσμημάτων και συμφωνήσετε με το χρηματικό ποσόν και τους όρους ενεχυροδανεισμού καταγράφουμε τη συναλλαγή στο επίσημο βιβλίο του κράτους και υπογράφεται μεταξύ μας ιδιωτικό συμφωνητικό.

Για την απόλυτη ασφάλεια των αντικειμένων σας, τα φυλάσουμε σε θυρίδα κοντινής μεγάλης Τράπεζας ενώ μπορείτε να παρατείνετε το χρόνο ενεχυρίασης πληρώνοντας το επιπλέον νόμιμο τόκο που έχει συμφωνηθεί.

Για τη συγκεκριμένη συναλλαγή πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα.

Ενέχυρο χρυσού με απόλυτη ασφάλεια και εχεμύθεια.Τηλεφωνήστε άμεσα στο 2810 314018 ή επισκεφτείτε τα καταστήματα μας!

Αγορά Χρυσού Ηράκλειο | Χρυσομινωική